کارگاه مرکزی :

Wednesday, September 13, 2006

همه چیز در مورد,

 تعمیر و نگهداری ماشینهای حساس و تجهیزات مختلف در صنایع  پتروشیمی :

 

کارگاه مرکزی :

کارگاه مرکزی شامل بخش های مختلفی است از جمله تراشکاری و کارگاه مبدل و پمپ شاپ و ولو شاپ و جوشکاری و جت ماشین .

که برای آشنایی این کارگاهها و کارهایی که انجام می دهند نگاهی اجمالی به هر یک می اندازیم :

* کارگاه شیرهای صنعتی (ولوشاپ)  :تعمیر و نگهداری انواع شیرهای صنعتی مورد استفاده در یر عهده این شرکت است .

شیر وسیله است که برای مهار کردن جریان و فشار مایعات و گازها به کار برده می شود .

وظایف اصلی شیر های صنعتی در موارد زیر خلاصه می گردد :

(1قطع و وصل کردن کامل جریان مایعات و گازها

(2تنظیم و منترل مقدار جریان مایع یا گازها در لوله

(3تنظیم مقدارفشار مایعات و گازها در دستگاه های مختلف و ایمن نگه داشتن آنها

(4جلوگیری از برگشت مایعات و گازهای عبور کرده

بنابراین شیرها به 2 دسته تقسیم می شوند :

(1آنهایی که برای قطع و وصل کامل جریان استفاده می شوند . (Shut off Valve)

(2شیرهایی که برای کنترل جریان به کار برده می شوند که دستی یا خودکار می باشند. CONTOROL  VALVE

تراشکاری برای ساخت قطعات مختلف  و ترمیم قطعات آسیب دیده مورد استفاده قرار می گیرد

/ 0 نظر / 16 بازدید