انواع ماشين آلات دوار (ماشينري )

 

Saturday, November 11, 2006

انواع ماشينآلات دوار (ماشينري )  مورد استفاده در صنايع پتروشيمي :

 

مقدمه :

در شركت هاي پتروشيمي از ماشين ها و تجهيزات مختلفي استفاده مي شود كه برخي از آنها ساكن هستند و برخي كه از اهميت فوق العاده اي برخوردارند بنام ماشينهاي دوار ناميده مي شوند كه عمدتا شامل تجهيزاتي است كه بطور دائم در حال حركت هستند .

در واقع هسته مركزي هر صنعتي و از جمله صنعت پتروشيمي را همين تجهيزات تشكيل مي دهد به همني جهت نام ماشينهاي حساس ناميده مي شوند كه ترجمه : critical machinery =ماشين آلات حساس مي باشد. حساسيت اين دستگاهها از اين جهت است كه نقش حياتي در فرآيند توليد ايفا مي كنند .

تعداد و تنوع اينگونه ماشين ها بسيار زياد است و بسته به نوع كاربرد و فرآيند توليدي دارد ما در اينجا نام برخي از آنها را براي نمونه مي آوريم و اگر فرصتي دست داد توضيح مختصري هم راجه به هر يك خواهيم داد :

توربين  بخار- توربين گاز – دمنده (بلوور )  كمپرسورهوا – كمپرسورهاي فرآيند – انواع  پمپ هاي گريز از مركز (سانتريفيوژ)- پمپ هاي رفت و برگشتي – پمپ هاي جابحايي مثبت – پمپ دوراني (روتاري) پمپ هاي حلزوني –

 

Steam turbine= دراين نوع توربين از انرژي بخار توليد شده توسط ديگ بخار (بويلر ) انرژي مكانيكي توليد مي شود .

Gas turbine= توربين هايي كه نيروي محركه آنها با استفاده از فشار گازهاي داغ خارج شده از محفظه احتراق

Blower= دقيقا شبيه پروانه يا فن است فقط باعث ايجاد اختلاف فشار جزيي مي شود .

Fan= پروانه يا فن كه براي جابجايي هوا بدون ايجاد اختلاف فشار مورد استفاده قرار مي گيرد .

Pump= دستگاهي براي جابجايي و تحت فشار قراردادن سيالات ( عمدتا بصورت مايع است )

Compressor= دستگاه فشارنده هوا و ساير گازها (سيال حتما گاز است )

Air compressor= كمپرسورهاي هوا اغلب بصورت رفت و برگشتي است و فشاري در حدود 10 كيلوگرم بر سانتي متر مربع توليد مي كند كه براي مصارف عمومي يا اختصاصي استفاده مي شود . خيلي از فرآيندهاي شيمياي نياز به هواي فشرده دارند . از طرفي در صنعت پتروشيمي و گاز ، نياز مبرمي به نيتروژن داريم ( نيتروژن يا همان ازت ) بعنوان گازي خنثي است كه مانع از آتش سوزي و احتراق مي شود . به همين جهت براي پاكسازي لوله ها و مخازن و بيرون راندن گازهاي نامطلوب و اكسيژن ، ابتدا از يك سمت لوله يا مخزن مربوطه گاز نيتروژن را وارد مي كنند و از سمت ديگر گاز هاي قابل اشتعال يا اكسيژن خارج مي شود اين عمل را : purge= تهي كردن – پاكسازي كردن مي نامند و به وفور در عمليات فرآيندي و كارهاي بهره برداري و راه اندازي واحدها مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

............................................... نوشته محمد توكلي – 20 آبان ماه 1385


 

/ 0 نظر / 70 بازدید