موضوع : توربو کمپرسور واحد آروماتیک شرکت پتروشیمی BIPC

 موضوع :  توربو کمپرسور  واحد آروماتیک شرکت پتروشیمی BIPC

 به : شرکت تویو

از : کارگاه ماشین های حساس پتروشیمی بندرامام BIPC

 موضوع : ارتعاش غیر طبیعی توربوکمپرسور واحد آروماتیک

 این  توربو کمپرسور به مدت  10 سال  در واحد آروماتیک  در حال کار بوده است . در این مدت  وضعیت همراستایی آن بصورت  زیر بوده است:

RUN measurement; 1.4 mm

Face measurement: 0.50 mm

ضمنا دستگاه  در این مدت وبا همین شرایط  همراستایی هیچگونه مشکل ارتعاشی نداشته  است !

اما بعد از انجام تعمیرات اساسی روی این توربو کمپرسور ، و راه اندازی توربین بدون اتصال به کمپرسور ( چرخش آزاد ) مشاهده شد که میزان ارتعاش یاتاقان انتهایی توربین بالا رفته است و به همین علت توربین از سرویس خارج میشد !

با توجه به مطالب گفته شده در بالا ، پرسش هایی وجود دارد که تقاضا داریم به آنها پاسخ داده و راهنمایی لازم را اراده نمائید :

1-    چرا با وجود اینکه میزان همراستایی توربوکمپرسور مناسب نبوده است ولی سالها بدون مشکل کار می کرده است ؟

2-    بعد از انجام تعمیرات اساسی ، توربوکمپرسور به مدت 5 ساعت با استفاده از گاز نیتروژن راه اندازی شد ودچار ارتعاش شد . چه عواملی باعث بوجود آمدن این ارتعاش شده است ؟

3-    آیا می توان همراستایی  توربوکمپرسور را بدون باز کردن اتصالات ورودی و خروجی آن و با استفاده از جک های هیدرولیک و بریدن dowel های آن انجام داد ؟  

4-    با توجه به اینکه از ابتدای شروع کار توربوکمپرسور هیچگونه عملیات اصلاحی بر روی خطوط متصل به توربوکمپرسور انجام نگرفته است علت تغییر همراستایی دستگاه چیست ؟

5-    اگر امکان جا زدن dowel ها نباشد روش مناسب برای نگهداری pad  های زیر کمپرسور چیست ؟

6-    با توجه به توان ( اسب بخار ) این توربو کمپرسور ، میزان مجاز لقی زیر پایه های متحرک کمپرسور چقدر است ؟

7-    در پایان اگر پیشنهادی در مورد بهتر شدن وضعیت کار کرد این توربوکمپرسور دارید که بتواند باعث کاهش ارتعاش دستگاه شود ارائه نمائید .

 

To: TOYO company

From: BIPC petrochemical complex ‘Mahshahr – Iran

 

SUBJECT:

 Aromatic plant Turbo compressor abnormal vibration

Located in petrochemical company BIPC- MAHSHAHR – IRAN

Dear Sir:

Hi

 Our turbo compressor has been working successfully for 10 years in aromatic plant. The alignment was as follows:

RUN measurement; 1.4 mm

Face measurement: 0.50 mm

Also at that time with these conditions, there isn’t any vibration and the device is working properly!

But after overhaul and major repairs on the turbo compressor …. 

Turbine connected to a compressor (free run test performed) results showed that the final turbine bearing’s vibration is high and therefore the turbine was out of service!

According to the above information, there are some questions which we request you to answer and provide necessary guidance and recommendations

1.  Why, despite of the turbo compressor alignment was not perfect, but device has worked for many years without any problem?!!

2. After overhaul we start device with Nitrogen gas and machine operating for 5 hours and then began vibrating. What factors caused for this vibration?

3. Is it possible performing alignment without dismantle inlet and outlet connections? 

2.  Is it possible to simply using hydraulic jacks for lifting device or cutting dowel?

4. It should be noted that no corrective action is taken on machine... so why misalignment was occurred?!!
5. If it is not possible to foist dowel pad ‘what is the proper procedure   to maintain the compressor pads?
6. With respect to the machine horse power (hp), what is the allowable clearance under the removable base?
7. Finally, if you have any suggestions to improve the working of the machine and decreasing vibration please don’t hesitate! Inform us...

 

With best regard and Acknowledgement ‘thank you so match

BIPC CRITICAL MACHINARY WORKSHOP

/ 0 نظر / 168 بازدید