توقف توليد در صنايع shutdown (اژدهای خفته )

توقف توليد در صنايع shutdown<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 توقف توليد در واحد هاي  صنعتي ، همواره چون اژدهايي خفته در افق ديد ما قرار گرفته است و آماده است تا هزينه ها را ببلعد و صدمات زيادي به بهره وري ، قابليت اطمينان تجهيزات ، و ايمني كاركنان وارد نمايد .

 اين البته در واحد هاي توليدي خصوصي كه با سرمايه هاي محدود و بدون كمك هاي دولتي بايد اداره شوند به مثابه يك كابوس است .  

توقف توليد باعث تلف شدن وقت ، صرف هزينه ، ونيروي كار مي شود و از اين نظر همتايي ندارد . بررسي هاي تحقيقي كه در صنعت صورت گرفته نشان مي دهد كه بين 35% تا 52%  بودجه تعميرات در يك ناحيه خاص يا در هنگام  توقف توليد مورد  مصرف قرار مي گيرد. تازه اين رقم فقط شامل هزينه هاي تعميراتي مي شود و در بر گيرنده ضررهايي كه به علت توليد نشدن محصول وارد مي شود نمي باشد .

 بهرحال توقف توليد رقم بزرگي از هزينه هاي تعمير و نگهداري را تشكيل مي دهد وبا اعمال كنترل روي آن ، ميتوان هزينه تعميرات را كاهش داد .

به هنگام " توقف توليد " فعاليت ها شتاب مي گيرند تعداد زيادي از عوامل دست اندر كار از فروشنده و سازنده دستگاه تا پيمانكاران و تجهيزات سنگين ، با وظايف متعدد در ارتباط كاري نزديك به هم قرار ميگيرند. واضح است كه با سرعت گرفتن فعاليت ها ، تعداد حوادث هم افزايش مي يابد.

 مثلا برطبق گزارش اداره ايمني و بهداشت معادن آمريكا حدود 27% از مجموع حوادث مرگبار كه در طي سال و در كارخانه هاي سيمان اتفاق افتاده است مربوط به زمان توقف توليد بوده است . بنابر اين جاي تعجب نيست كه چرا مديران در هنگام اين گونه وقايع دچار هراس مي شوند .

اژدهاي " توقف توليد " را بايد مهار كرد اين كار از طريق مشاوره و بررسي هايي صورت مي گيرد كه يك نمونه آن كه منجر به ارائه 5 خط مشي موفقييت آميز شده است در زير آمده است : كه از طريق آن در هزينه ها ، و زمان صرفه جويي مي شود و از دوباره كاري ها ممانعت بعمل مي آورد ؛ حوادث را كاهش مي دهد و باعث افزايش قابليت اطمينان reliability  مي گردد .اگرچه اين مطلب در برگيرنده همه جنبه هاي لازم در يك "توقف توليد "  موفقيت آميز نمي شود ولي تاكيد اصلي روي مسيري است كه شما بايد در آن جهت حركت نمائيد .

·       مرحله 1 : برنامه ريزي ' برنامه ريزي ' و باز هم برنامه ريزي !

·       كوتاهي در" برنامه ريزي" نتيجه اش"  برنامه ريزي"  براي شكست است !  هيچ تدبيري مهمتر از برنامه ريزي نيست . واين برنامه ريزي از بالا ترين سطوح مديريتي شروع مي شود و تا پائين ترين رده ها كه صنعتگران و پيمان كاران باشد را در برمي گيرد .

·       در برنامه ريزي راهبردي مديريت بايد اهداف و مقاصد و عملكردهاي مورد انتظار در طي توقف توليد بايد گنجانده شوند . هدف از اين برنامه ريزي راهبردي مديريت اين است كه تلفيقي بين اهداف در نظر گرفته شده براي توقف توليد و اهداف تجاري واحد ايجاد كند ونيز محيطي بزاي تبادل نظر بين طرفين مختلف در گير در كار تعميرات در طي "توقف توليد" جهت رفع مشكلات موجود فراهم آورد . اين طرح مي بايد 2 تا 3 ماه قبل از شروع توقف توليد  ارائه گردد و بايد فراتر از نوشتن شرح وظايف و يا تهيه قطعات يدكي و اجناس مورد نياز باشد .

·       تشكيل گميته برنامه ريزي : شامل مديران تعميرات وتوليد،  مسئول ايمني مدير تداركات و تهيه كالا كه همگي تحت رياست مدير واحد عمل مي كنند . نماينده و هماهنگ كننده پيمانكار نيز بايد در اين جلسات شركت كند .

·       تعيين هماهنگ كننده : وظيفه اصلي اين شخص هدايت كارهاي مربوط به "توقف توليد" است و در واحدهايي با اندازه متوسط مي توان از مدير تعميرات يا مهندس واحد به اين منظور استفاده كرد .

·       طرح ريزي فعاليتهاي واحد در قالب برنامه زمان بندي شده : كه همراه با ضرب العجل هاي مربوط و شاخص زماني milestonesمي باشد و كارهاي عمده و چهار چوب زماني لازم براي انجام آنها در آن ذكر شده است كه اين كارها قبل از شروع برنامه بايد صورت گيرد و معمولا شامل موارد زير است:

·       1- گردهمايي هاي كميته توقف توليد

·       2- تاريخ نهايي براي كار هاي جديدي كه در حين انجام كار هاي قبلي پيش مي آيد

·       3- تعيين ضرب العجل براي انجام كار هاي معين

·       4- تشكيل جلسه توجيهي ايمني safety brief براي پيمانكاران

 

در توقف توليد نيز مثل بسياري از طرحهاي ديگر نياز به تكنيكهايي است  كه شامل طرح و اجراء  ونظارت و كنترل منابع و هزينه ها دارد و در ان سؤالات زير بايد مطرح شود :

ايا ميزان كار ارائه شده در مدت زمان مورد نظر قابل انجام است ؟

آيا بهترين افراد براي تكميل كارها در برنامه زمان بندي تعيين شده اند ؟

آيا به اندازه كافي منابع ( اشخاص زمان و پول ) اختصاص داده شده است ؟

ميزان پيش بيني ما راي بودجه " توقف توليد " چقدر بوده است ؟ آيا مي توانيم در چهار چوب اين بودجه باقي بمانيم ؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید