تعمير و نگهداري بر پايه قابليت اطمينان (اطمينان محور

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Saturday, October 08, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

نگرشي كاربردي بر :

تعمير و نگهداري  بر پايه قابليت اطمينان (اطمينان محور )

 

RELIABILITY  CENTERED MAINTENANCE = RCM

 

  مقدمه :

 

با پيشرفت تكنولوژي ، شيوه نگرش و مفهوم تعمير و نگهداري هم به كلي عوض شده است در حال حاضر خطوط توليد كارخانه و شركت ها زا چنان حساسيتي برخوردارند كه حتي چند لحظه توقف در كار آنها مي تواند ضررهاي هنگفت مالي را به بار آورد به اين دليل است كه لازم مي آيد قابليت اطمينان دستگاهها و مدت زماني كه مي توانند بدون بروز مشكل در خط توليد قرار  بگيرند بايدمرتب در حال افزايش باشد و سعي شود كمترين ميزان از سرويس خارج شدن پيش آيد . شيوه هاي گوناگوني براي اجراي اين كار ابداع شده است ولي يك نكته مسلم است هر شيوه اي ابتدا بايد با شرايط و مقتضيات محلي منطبق شوده و به اصطلاح بعد از آداپته كردن آن بر مبناي نياز هاي و امكانات موجود مورد استفاده قرار گيرد وگرنه كپي برداري از روشهاي غربي بدون توجه به شرايط بومي ، نتيجه اش همين مي شود كه ما شاهد آن هستيم !

متن زير اگر چه در اين زمينه نوشته شده است ولي فقط به بيان يك سري نكات كلي كه همگان بر آن واقف هستند پرداخته است و آنطور كه بايد و شايد وارد جزئيات نشده و عملياتي نيست فقط در حد يك برنامه كلي است .و اگر درخواست دوست ما نبود حتي ارزش ترجمه هم نداشت !

 اينگونه كلي گويي هاي مشكلي از ما حل نمي كند ضمن اينكه ما مشكل اساسي تري هم داريم و ان اينكه نيروي ماهر براي انجام اين كارها را ندارم مثلا فقط قرار است وضعيت دستگاه ؛ آنهم ماشين هاي حساس مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرد لازمه اين كار داشتن دانش و آگاهي لازم در زمينه مكانيك و ارتعاش و نظاير آن است ضمن اينكه  شخص آناليست بايد بر چگونگي كار دستگاه هم اشراف كامل  داشته باشد.

 شما اگر چنين آدامي را در سايت ما در  بند رامام پيدا كرديد لطفا به ما هم معرفي كنيد .  ما هنوز براي ابتدايي ترين كارهاي فني و مهندسي امان به اين  به اصطلاح مهندسان  هندي ها وابسته هستيم كه مدرك آنها در  حد كارداني ايران هم نيست !

 

 

RCM   روشي است كه در تعمير و نگهداري ابداع شده است تا با كاهش دفعات خرابي و بهبود عملكرد تجهيزات موجود در  واحد ؛  سبب افزايش قابليت استفاده از اين تاجهيزات و بهره وري واحد شود .

 

RCM در واقع  به همراه ساير روشهاي تعمير و نگهداري از قيبل :

تعميرات پيشگيرانه PM

 تعميرات پيش بينانه PdM

 تعميرات عادي ( يا همان تعمير و نگهداري واكنشي )

و روشهاي تعمير و نگهداري پيش فعال

بصورت توام و براي بالا بردن ضريب اطمينان استفاده از ماشين آلات و قطعاتي كه سالم كار كردن آنهاذ باعث بالا رفتن عمر كاري دستگاه مي شود و حداقل نياز به تعمير و نكهداري مي شود مورد استفاده قرار مي دهند .

هدف از اين روش ارائع عملكردهايي است كه با كمترين هزينه ممكن ؛ قابليت استفاده از دستگاه و تجهيزات  و قابليت اطمينان آنها را افزايش دهيم .

RCM نياز دارد كه تصميمات تعمير و نگهداري بر پايه نيازهاي تعميراتي انجام شود كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشند . از اين جنبه و ديدگاه : مسيرهاي متعدد و فرآيندهاي زيادي  وجود دارد كه مي تواند منجر به اين هدف نهايي شود . اين مسئله خصوصا در مورد CM  واقعيت دارد كه عواقب از كار افتادن دستگاهها و خرابي هاي مي تواند فاجعه آميز باشد .

امروزه تجزيه و تحليل CM بخشي جدايي ناپذير از و گسترده د رتمامي شركت هاي بزرگ  شده و بهبود قطعات و دستگاهها را بعنوان هدف عمده در برنامه كاري خود دارند .

اجراي تحليل هاي شديد RCM بر پايه تحليل اثر خرابي و نوع آن FMEA قرار داشته و شامل احتمال خرابي محاسبه قابليت اطمينان دستگاه  قرار داده شده است .

RCM  روشي است مستمر براي بهبودئ سيستم هاي تعمير و نگهداري كه با نگرشي تازه به راهيردهاي تعمير و نگهداري  مي پردازد .

هر گونه انحراف و خارج شدن از حالت عادي  دستگاهها و تجهيرات را بايد با توجه به نوع عملكردي كه دارند و پارامترهايي كه بر اساس پايش دستگاه CM و تحليل كلي  وجود دارد مورد توجه قرار داد .

تيم تعميراتي بايد دستورالعملهايي رابراي برنامه هاي پيش فعالانه و  اصلاح گرانه  و تغييرات در برنامه هاي بازرسي  را مد نظر قرار دهد .

·   روشهاي متفاوت و جايگزين : هر گاه هيچ روش مناسبي براي حل مسئله وجود نداشته باشد توصيه مي شود كه از روشهاي متفاوت ديگري براي اين منظور استفاده شود . مثلا دستگاهها و تجهيزاتي را كه  بنا بر ضرورت هاي موجود كاري  ويا كمبود مواد نمي توان متوقف كرد شامل اين روش مي شوند .

·    ثبت تاريخچه :   تاريخچه اي از كارهايي كه بر روي دستگاه انجام گرفته است را مي توان در سيستم : CMMS   به همراه جزئيات مشكلاتي كه با آن مواجه شده ؛ كارهايي كه بر روي ان انجام گرفته ؛ موادي كه براي آن مصرف شده است و گزارشات  RCA و FMEA كه توسط گروه تعميراتي ارائه شده است .

·   شناسايي شاخص هاي كارهاي  كليدي : KEY PERFORMANCE INDICATORS     اين شاخص ها بايد به گونه اي موردشناسايي قرار گيرند كه بتوان تمركز اصلي را بر روي نكات عمده آن قرار داد . هر گاه معيارهاي PM ؛ CM ؛ و كارآيي كل تجهيز ؛ زمان متوسط بين خرابي ها ، هزينه تعمير و نگهداري و نرخ توليد محصول  موجود باشد مي توان شاخص كارهاي كليدي دستگاه را هم تعيين كرد .

·       تصحيح كردن :

·   اصلاح CMMS  : سيستم موجود يا ايمپكت به گونه اي مورد اصلاح قرار گرفته است كه بتواند نيازهاي RCM و مشخصات TPM  را بر آورده سازد از قبيل شرح جزئيات اساسي دستگاهها – مشخصات و عملكرد هايي كه بايد بطور كامل در سيستم ايمپكت مراعات شود .

·   اصلاح فهرست بررسي هاي MMS : چك ليست هاي موجود بايد بطور مرتب  و بر اساس نيازها و آخرين اطلاعات تازه  و به روز شوند و با اضافه يا حذف كردن نكات معين ، امكان  دستيابي بهتر  به تجهيزات و بالا بردن عمر كاري آنان را فراهم نمائيد.

·   تغيير در برنامه ريزي : تيم كاري بايد بررسي هاي لازم را در حين كار انجام دهد تا تغيرات مورد نياز را مطابق با نيازهيا جيد برناتمه ريزي و تعميرات در برنامه ها اعمال نمايد .

·   تغيير در جدول زماني :  جدول رماني را بايد مورد مطالعه قرار داد تا هر گونه تغيير لازم را بر اساس تعميرات پيش فعالانه و به منظور بهبود قابليت اطمينان دستگاهها و بهينه سازي تعمير و نگهداري رد آن به عمل آورد .

·   مرور تغييرات چك ليست : لازم است يك چك ليست كامل و تمام عيار براي تمامي تجهيزات در حال كار و آنهايي كه در حالت آماده باشد ( standby )  مي باشند در واحد و بر اساس RCM   تهيه شود . نوبتكاران در هر نوبت كاري بايد هر گونه  مشكلي را كه پيش مي آيد فورا در اين ليست وارد كنند و نفرات تعمير و نگهداري را از از وجود ان آگاه نمايند تا اقدامات اصلاحي لازم را بعمل آورند .

 

به مرحله اجرا در آوردن :

·       اجراي روشهاي و تاكتيك هاي جديد تعمير و نگهداري در سايت :

1-  دادن توصيه هاي لازم به استفاده كنندگان از دستگاه بر اساس مطالعه شرايط موجود واحد و تجزيه و تحليل RCA  و FMEA .

2-   دادن تغييرات لازم  به منظور بهبود برنامه و جدول زماني تعمير و نگهداري .

3-   حصول اطمينان از منطبق بودن با استانداردهاي عملي تعمير و نگهداري .

4-   انجام نظارت بر كار و چگونگي كنترل كيفيت كارهايي كه توسط پيمانكاران انجام مي گيرد .

5-   ممانعت از انجام تعميرات غير لازم بر روي دستگاهها .

 

نظارت و اصلاح :

روند نظارت :

مرحله بازرسي و انطباق بايد توسط استفاده كنندگان مورد تائيد قرار بگيرد و گهگاه با بوجود آمدن تغييرات ، مي بايستي تصحيح هاي مورد نياز را كه ضرورت پيدا مي كنند در برنامه بوجود آورد .

استاندارد سازي :

·       اجراي تعمير و نگهداري استاندارد شده :

كل مجموعه تعمير و نگهداري مي بايست بطور

/ 0 نظر / 61 بازدید