پمپ های آبیاری کشاورزی

امروز ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ در خیابان سعدی جنوبی بودم

انواع پمپ های دو اینچ قیتی بین ۸۰ تا ۱۶۰ هزار تومان دارند

نوع معمولی و ساخت چین آن ۱۶۰ هزار تومان

نوع کف کش ) که مستقیما در داخل آب قرار می گیرد ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است

/ 0 نظر / 5 بازدید