EM/PM انواع تعمیر و نگهداری

 

Wednesday, July 09, 2008

 

انواع تعمیر و نگهداری :ALL KIND OF MAINTENANCE

 

EM/PM 

نگهداری و تعمیرات اضطراری  Emergency Maintenance

 

 منظور از تعمیر و نگهداری اضطراری موقعی است که دستگاه  بطور ناگهانی از کار افتاده باشد و یا عملکرد مورد نظر را نداشته باشد و  چون در سرویس قرار داشتن این دستگاه نقش مهمی در خط تولید و مثلا فرآیند تولید پلیمر دارد  لازم است برای اینکه در امر تولید اخلالی پیش نیاید  در حداقل زمان ممکن  بتوان دستگاه را  تعمیر یا جایگزین کرد. از آنجایی که این نوع نت هنگامی اجرا می شود که  دستگاه از کار می افتد به آن نت زمان شکست (خرابی) یا فروپاشی   Breakdown Maintenance نیز می گویند.

این روش کاملا خنثی (غیرقابل برنامه ریزی) است و فقط در هنگام خرابی تجهیزات است که اینگونه نت نقش ایفا می کند. این راهبرد دارای وظایف دائمی نگهداری و تعمیرات (نت) نیست و همچنین با نام راهبرد نت غیر برنامه ای قابل نامگذاری است و برای بهتر شدن وضعیت کارخانه و تولید ، نت اصلاحی بر روی تجهیزات انجام می شود .بنابراین ، اینگونه فعالیتها می تواند مجموعه ای از فعالیتهای تعمیر ، بازسازی و جایگزینی مجموعه ها باشد.این راهبرد برای اعمال فعالیتهای نت اصلاحی و هنگامی که فقط جهت رفع یک خرابی و رفع توقف کار یک دستگاه مورد نظر باشد، کاربرد دارد.

 

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  = Preventive Maintenance

 

نت پیشگیرانه تعمیراتبرنامه ریزی شده برای دستگاهها و تجهیزات است که برای بهبود عمر دستگاه و پرهیز ازفعالیتهای تعمیراتی برنامه ریزی نشده یا اضطرای، طراحی شده است.هدف در نت پیشگیرانه اطمینان یافتن از تولید محصول با کیفیت مورد انتظار و تحویل محصول در زمان پیش بینی شده می باشد ، در واقع نت پیشگیرانه علاج واقعه قبل از وقوع است. در نت پیشگیرانه فعالیتهایی نگهداری و تعمیرات بصورت برنامه ریزی شده  جهت پیشگیری از اینکه تجهیزات و دستگاهها به نقطه بحرانی برسند و باعث ایجاد محصول نامنطبق و یا توقف خط تولید شوند، صورت می پذیرند.

 

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه =PM=PREVENTIVE MAINTENANCE =تعمیر و نگهداری تا فروپاشی  = Breakdown Maintenance=BM

 

روشی منظم و  برنامه ریزی و زمانبندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی که در جهت حفظ شرایط بهینه تجهیزات و تأسیسات با توجه به موارد زیر طراحی گردیده است :

حداقل نمودن تولیدات از دست رفته که ناشی از خرابی و از کارافتادگی تجهیزات و تأسیسات می باشد.

تأمین و تضمین عمر مفید و قانونی تجهیزات سرمایه ای

 

نت پیشگیرانه

این روش طیف گسترده ای را در بر می گیرد که شامل بازرسی دوره ای و زمانی از سایت و لوازم و تجهیزات ، جهت جلوگیری از احتمال خراب شدن آنها بر اثر فرسودگی و کهنگی  و یا شرایط دیگر.  کاراندازی مداوم تجهیزات و تأسیسات و جلوگیری از حوادثی که بر اثر خرابی تجهیزات پیش می آیند.

ارائه سرویس تعمیراتی برای راه اندازی در هنگامی که آنها هنوز بطور جدی از کار نیافتاده اند.

این راهبرد نگهداری و تعمیرات (نت) بر پایه زمان استوار است و در آن براساس دوره های زمانی از پیش تعریف شده ، تجهیزات از خط تولید خارج و مورد بازرسی قرار می گیرند . براساس بازرسی صورت پذیرفته تعمیرات لازم انجام و تجهیزات دوباره به خط تولید باز برمی گردند . بنابراین براساس این راهبرد نگهداری و تعمیرات (نت) تعویض قطعات ، بازسازی و تعمیر اساسی یک ماشین در دوره زمانی قطعی بوده و صرف نظر از شرایط کارکردی دستگاه ، در زمان مقرر عملیات لازمه بر روی آن انجام می شود.هرچند این یک استراتژی مناسب بوده ولی حتی یک خطای پنج درصدی در برآورد زمان مناسب تعمیر می تواند باعث افزایش زیاد هزینه های کارخانه گردد . با این اوصاف برخی از اینگونه فعالیتهای پیشگیرانه همانند تنظیمات، کالیبراسیون و بازرسیهای سالانه (دو سالانه) دیگهای بخار ضروری و جزء الزامات می باشد.

 

کلمات کلیدی :

تعمیر و نگهداری اضطراری = EM = EMERGENCY MAINTENANCE

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه =PM=PREVENTIVE MAINTENANCE

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه فراگیر = TPM=TOTAL PREVENTIVE MAINTENANCE

تعمیر و نگهداری تا فروپاشی  = Breakdown Maintenance=BM

 

 

..........................محمد توکلی تیرماه 1387 – ماهشهر – BIPC

منابع :

 

 

 

/ 2 نظر / 403 بازدید
علی محمدزاده

با سلام تحقیق در مورد کلاچ وترمز (در تاسیسات دریایی)میخواهم

علی محمدزاده