سیکل ترکیبی : نیروگاههای برق

 

Thursday, April 19, 2007


سیکل ترکیبی :  نیروگاههای برق

ترکیب دو سیستم توربین گازی و توربین بخار : توربین دستگاهی است که انرژی جنبشی سیال هایی چون گاز و بخار و آب را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند و بر این اساس و بسته به اینکه سیال توربین چه چیزی باشد توربین ها را به چند دسته عمده تقسیم می کنند که شامل :

1-     توربین گازی = در این توربین ، سیال را گازهای داغ احتراقی بیرون آمده از محفظه احتراق تشکیل می دهند

2-     توربین بخار = سیال مورد استفاده برای چرخاندن توربین , بخارات داغ و فوق اشباع بیرون آمده از دیگ بخار (بویلر ) هستند .

3-     توربین آبی = سیال مورد استفاده جریان آبی است که در پشت سدها انباشته شده است یا دراثر جزر و مد جابجا می شود .

4-     توربین بادی = که سیال مورد استفاده برای چرخاندن توربین غ همان نیروی باد است . در واقع از باد برق می گیرند !

اما دراین میان این توربین هایی که برای تولید برق و راه اندازی ماشینهای دوار استفاده می شود ترکیبی از توربین گاز و بخار هم وجود دارد که به آن چرخه ترکیبی ( یا سیکل ترکیبی می گویند .

در این حالت برق اصلی توسط  ژنوراتوری که با توربین گازی می چرخد تامین می شود و با استفاده از گازهای داغ خروجی از اگزوز توربین گازی هم آب را تبدیل به بخار می کنند و این بخار توربین های بخار را به گردش در می اورد و این چرخش برای چرخاندن ژنراتورهای دیگری مورد استفاده قرار می گیرد و به این شکل از گرمای هدر رفته دراگزوز برای تولید برق اضافی و بالا بردن راندمان حرارتی توربین گاز کمک گرفته می شود این  بطور خلاصه و فشرده داستان نیروگاههای سیکل ترکیبی بود که این روزها چند تایی از آنها در ایران مشغول کار است .

مثالی از توربین گاز :
هر توربین گاز v94.2 متشکل از دو محفظه احتراق است که در طر فین توربین نصبهستند و سوخت گاز یا گازو ئیل پس از ورود به آن همراه با عملکرد سیستم جرقه مشتعلشده و با هوایی که از سمت فیلتر های ورودی وارد کمپرسور شده و پس از انبساط از آنخارج می شود وارد ناحیه محفظه احتراق شده محترق می گردد و گازی با درجه حرارت 1050در جه سانتیگراد تو لید می نماید.

گاز مذکور وارد توربین گاز شده و سبب گردش توربین و در نتیجه محور ژنراتور ده وتولید برق می کند. محصول خروجی از توربین گاز دودیست با درجه حرارت حدود 550 درجهسانتیگراد که به عنوان تلفات حرارتی از طریق دودکش وارد جو می شود و به ایت ترتیبتوربین گاز در بهترین شرایط با بهره برداری حدود 33 درصد تولید انرژی می کند. بهبیان دیگر 67 درصد دیگر به عنوان تلفات حرارتی محسوب و فاقد کارایی می باشد.

ایده سیکل ترکیبی در واقع بازیافت مجدد از بخش 67 درصد یاد شده است. به اینترتیب که در بخش خروجی اگزوز هر توربین گاز با نصب دریچه های کنترل شونده گاز داغفوق را به قسمت دیگ بخار هدایت تا آب موجود در آن به بخار سوپر هیت(بخار خیلی داغ وخشک) با درجه حرارت حدود 530 درجه سانتیگراد تبدیل و به همراه بخار خروجی از بویلردوم جهت استفاده در توربین بخار به کار گرفته شود.
به این ترتیب در بخش دیگبخار چون از مشعل و سوخت جهت گرمایش صرفه جویی می شود راندمان در کل افزایش یافته وبه رقمی معادل 55 در صد می رسد. (نزدیک به 25 درصد از 67 درصد تلفات فوق الذکربازیافت و بدون نیاز به سوخت اضافی تبدیل به انرژی الکتریکی می شود.

این بخار پس از انجام کار در توربین بخار افت درجه حرارت پیدا کرده و دمای آن بهرقمی حدود 60 درجه سانتیگراد می رسد و در اینجا به منظور استفاده مجدد از آن بخارفوق توسط سیستم خنک کن سرد و تبدیل به آب شده و جهت استفاده مجدد پس از انجامعملیات تصفیه بین راهی وارد تانک تغذیه می گردد تا دوباره وارد دیگ بخار گشته وتبدیل به بخار سوپر هیت شود. این چرخه را سیکل ترکیبی گویند.

...............................................محمد توکلی  فروردین ماه 1386 ماهشهر

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
nima

shoma dar mahshar saken hastit ? man daneshjoo hastam onja , matlabetoone khondam kheyli kare jalebi anjam midi !!man donbal chanta matlab rajebeh compressor ha bodam ke ye chizayii peyda kardam thx bye