World Environment Day 2006 - Don't Desert

Wednesday, June 21, 2006

 

World Environment Day 2006 - Don't Desert Drylands!

 

روز جهاني محيط زيست در سال 2006 – نگذاريد خشكي ها به بيابان تبديل شوند :

 

 

مقدمه :

فضانورداني كه از فضا زمين را تماشا كرده اند در بيان احساس خود گفته اند كه اين كره خاكي يا آبي و يا هر اسم ديگري كه به آن بدهيم از دور چون گويي خوش رنگ مركب از رنگ آبي و قهوه اي و سبز به نظر مي رسد و چنان معصوميتي دارد كه در واقع فقط در چنان حالتي است كه ما آگاه مي شويم كه با چه اكوسيستم ظزيف و شكننده اي روبرو هستيم و اين كره زيبا كه دراقيانوسي از سيارات و ستارگان رد حركت است تا چه اندازه منحصر بفرد و آسيب پذير است و ما چه بي رحمانه طي اين يكي دو قرن اخير به آلوده كردن ايتن سياره پرداخته ايم .

در اين ميان هر چند همه انسانها مقصرند اما نمي تواند ناديده گرفت كه كشورهاي صنعتي و در راس انها آمريكا نقش عمده اي در آلودگي محيط زيست بازي مي كنند و بي جهت نيست كه آمريكا هنوز هم زير بار تبعيت زا پيمان كيوتو براي محدود كردن استفاده از گازهاي گلخانه اي نرفته است و اين پيمان را امضاء نكرده است .

و اينكه غربي ها وبه تبع آنها سازمان ملل به فكر چاره جويي بر آمده اند قبل از اينكه بدليل دلسوزي براي آلودگي محيط زيست ما و حتي خودشان باشد  بيشتر به جهت مهار كردن اثرات مخربي است كه اين الودگيها بر روي كل جامعه آنها دارد و ممكن است در آينده اي نزديك براي انها مشكلات عديده اي به بار آورد . كما اينكه بادهاي گرم و سوزان صحراي شمال آفريقا باعث مي شود كه گرد و خاكهاي ان زندگي مردم در آمريكاي شمالي را مختل كند !

ما لزومي ندارد كه در جهت منافع غربي ها گام برداريم بايد توجه داشت كه مشكلات زيست محيطي ما هم با غربي ها متفاوت است . و بايد در صدد رفع  آنها باشيم نه اينكه در جهتي گام برداريم كه منافع كشورهاي صنعتي را برآوده كند .

بخش بزرگي از كشور ما را بيابان و كوير تشكيل مي دهد در زمان گذشته برنامه هاي مفصلي براي بيابان زدايي و مهار طوفان هاي شن در جريان بود كه ادامه نيافت .

آنها كه دقيق با محيط زيست اشنايي دارند مي دانند كه بيابانها نيز خواص وپژه خود را دارند و بعنوان موتورهاي محرك ايجاد جريانهاي باد هيا باران آور عمل مي كنند اما مسئله ما اين نيست لبكه مسئله اين است كه بيابان رد حال گسترش است جنگلها در شما از بين مي روند و به زمين كشاورزي تبديل مي شوند و حتي بدتر به ويلا و آپارتمان تبديل مي گردند و اين همه سيلهاي ويرانگر را كه در سالهاي اخير در مازندران و گلستان شاهد آن بوده ايم نتيجه همين اقدامات نابخردانه است !

ما خصوصا در ايران با كمبود آب مواجه هستيم نبايد اچازه داد كه زمينها ي كشاورزي تيديل به خانه و ساختمان شود و همواره بايد كوشيد تا تعادل ظريفي كه بين بخش هاي مختلف اكوسيستم وجود دارد حفظ شود .

 

     

انتخاب اين شعار بدين دليل است كه سال 2006 را سال بيابان و بيابان زدايي نام نهاده اند . و دهمين سالگرد آغاز مبارزه سازمان ملل عليه گسترش بيابان است تا كمكي شود به كشورهايي كه با مشكل بيبان زايي و كمي اب و خشكسالي مواجه هستند و اغلب آنها هم در قاره آفريقا هستند .

 

Why are drylands important?

چرا مناطق خشك و كم باران ، داراي اهميت هستند ؟

 مشخصه مناطق خشك ؛ كمي باران  و زيادي تبخير است كه اين مناطق بيش از 40% سطح زمين را در بر مي گيرند . و برخلاف صحراها كه داراي آب و هواي بسيار خشك و خشن هستند و ساكنان خيلي اندكي دارند مناطق خشك در برگيرنده جمعيتي حدود 2 ميليارد نفر هستند .

همه ما بايد دست به دست هم دهيم تا از تبديل اين مناطق خشك به بيابان و صحرا جلوگيري كنيم . فرآنيد بيابان زايي مشخصاتي دارد از جمله  آنها فقدان حاصل خيزي  زيستي و اقتصادي است  .  كه نتيجه  آن كمبود مواد غذايي و كاهش  و حاصلخيزي و قدرت احياء كنندگي خاك است .  افزايش درجه حرارت كره زمين و گرم شدن زمين اثرات بسيارجدي بر روي سرزمين ها يخشك گذاشته است بطوريكه مردم اين مناطق در معرض خطر قرار گرفته اند . و مجبورند كه محل خود را عوض نمايند و آينده اي نامطمئن و نامشخص در پيش رو  دارند .

بيابان زايي باعث افزايش فرسايش خاك شده كه آنهم به نوبه خود باعث ساكنان اين مناطق از اين محلهلاي كوچ كنند . چون بوجود آمدن اين بيابانها باعث وزش طوفانهايي مي شود كه بر روي سلامت مردم اثر مي گذارد و زندگي آنها را مختل مي كند . و هم اكوسيستم آن ناحيه را دچار مشكل مي كند و هم اثرات آن تا دوردستها  فرستاده مي شود .

بر طيق گزارشي كه سازمان داده است وجود توفانهاي گرد و خاك در صحراي گبي بر روي زندگي اهالي كشورهاي چين و كره و ژاپن تاثير گذاشته و باعث افزايش شيوع تب ، سرفه و گلو درد و سوزش جشم ها در طي فصول خشك سال مي شود . و مشخص شده است توفانهاي گرد و غباري اتز كه از نواحي صحرا سرچشمه گرفته اند باعث بروز مشكلات تنفسي در نواحي بسيار دور مانند آمريكاي شمالي شده و حتي بر روي صخره هاي مرجاني حوزه كارائيب هم اثر گذاشته است .

 

How can YOU help the drylands?

چه كاري ما مي توانيم انجام دهيم ؟

 

سرزمين هاي خشك بسيار مستعد تغييرات آب و هوايي هستند و اين بر عهده ماست كه هر نوع اقدامي را كه لازم است براي مقابله با گرم شدن كره زمين انجام دهيم تا  اين مناطق به بيابان تبديل نشوند و ميلياردها سكنه اي كه در اين مناطق وجود دارند بتوانند همچنان در سرزمين خود زندگي كنند .

بر طبق ارزيابي هاي اكوسيستمي ( بوم شناختي ) كه سازمان ملل انجام داده است مشخص شده است كه پيشگيري از بوجود آمدن بيابان بسي آسان تر است تا اينكه بعد از اينكه بيابان بوجود امد روند تشكيل آن را معكوس كنيم . بنابراين لازم است از همين الان دست بكار شويم !

روشهايي چون بازيافت مواد ، استفاده از دو چرخه بجاي خودرو ، و شروع كردن عمليات پاكسازي و بحث با دوستان و آشنايان در مورد مسائل زيست محيطي همه و همه مي تواند در اين زمينه موثر باشد .

پيمانهاي كوچك براي حفظ محيط زيست مي تواند نتاريج بزرگي را در پي داشته باشد . و سبب شود تا در مبارزه عليه تغيرات آب و هوايي موفق شويم . هر گاه هر كسي با خودش پيمان ببندد و قول دهد كه تغييرات اندكي در سبك زندگي اش بوجود آورد تا زا آلودگي محيط زيست جلوگيري كند بسياري از مشكلات حل مي شوند .

مثلا بجايد اينكه ازوان استفاده كنيد فقط يك دوش كوتاه بگيريد . و به هنگام شستن خودرو از يك سطل براي اين كار استفاده كنيد نه اينكه  شلينگ آب  را بطور مداوم  باز كنيد . لامپ هاي اضافي را خاموش كنيد و كمتر از خودرو استفاده نمائيد ... مجموعه  اين كارها مي تواند تاثير بسزايي در كاهش گازهاي گلخانه اي دارد .

 خاموش كنيد . كليد را قطع نمائيد . بازيافت كنيد و قدم بزنيد – در اروپا اين نهضت شروع شده است كه افراد را تشويق مي كنند تا با ايجاد تغييرات اندك در سبك زندگي اشان از آلودگي محيط زيست جلوگيري بعمل آورند . تغييرات كوچكي كه وقتي جمع شوند مي توانند اثرات بزرگي بر روي مسئله گرم شدن كره زمين داشته باشند . اتحاديه اروپا در همين زمنيه اقدام به انتشار 50 نكته عملي براي كاهش آلودگي كرده است كه طيف وسيعي از فعاليت ها را در بر مي گيرند از خاموش كردن لامپ هاي اضافي گرفته تا استفاده نكردن از خودرو .

بر اساس آماري كه اتحاديه اروپا منتشر كرده است فعاليت هاي خانگي به تنهايي مسئول انتشار 16% گازهاي گلخانه اي است . و 70% از انرژي كه در خانه ها مصرف مي شود براي گرم كردن خانه و 14% براي گرم كردن آب و 12% براي ايجاد روشنايي و بكار انداختن وسايل برقي خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از اتومبيل هاي شخصي به تنهايي مسئول 10% باقي مانده انتشار گازهاي گلخانه اي است .

1-   روز جهاني محيط زيست World Environment Day (WED) يكي از روشهاي اساسي است كه سازمان ملل از طريق توجه سياسي به اين موضوع را جلب كرده است . از سال 1972 چنين روزي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل معرفي شده است كنفرانس محيط زيست انان قطعنامه ديگري است كه در همان روز براي مجمع عمومي تنظيم شده است تا بتواند راهبردي باشد براي ايجاد بخش حفاظت از محيط زيست سازمان ملل .

2-   طبق تعريف سازمان ملل بيابان زايي به حالتي گفته مي شود كه بتدريج و در اثر عوامل مختلف ، مناطقي كه قبلا نيمه خشك نيمه مرطوب بوده اند در اثر تغييرات آب وهوايي ناشي از فعاليت هاي انساني  به مناطق صحرايي و خشك تبديل شوند .

3-   بين 10% تا 20% منطقه صحرايي از قبل وجود داشته است و  كل مناطقي را كه تحت خطر بيابان زايي  قرار دارند بين 12 ميليون كيلومتر مربع تخمين زده مي شود( براي مقايسه  كشورهايي چون  برزيل . كانادا و چين هر كدام بين 8 تا 10 ميليون كيلومتر مربع ) تخمين زدهد مي شود ميزان خسارتي كه از اين راه به بخش كشاورزي وارد مي شود حدود 42 ميليارد دلار است . تقريبا يك سوم مناطق حاصلخيز دنيا در طي 40 سال گذشته بدليل همين فرسايش ها بصورت باير در آمده اند . و هر ساله 20 ميليون هكتار زمين كشاورزي قابليت كشت خود براي كاشت محصول را از دست مي دهند و يا به گونه اي لجام گسيخته به  مناطق شهري تبديل مي شوند . در طي سه دهه گذشته افزايش نياز براي تامين غذا و محصولات كشاورزي باعث شده است كه فشار فوق العاده  زيادي بر بخش زمينهاي كشاورزي و منابع آب وارد شود

      در مقايسه با دهه 1970 رشد محصولات كشاورزي همپاي رشد جمعيت افزايش يافته است اما ادامه اين روند رشد و توسعه باعث خواهد شد در  30 سال آينده ،  نياز به توليد مواد غذايي بيشتر به ميران 60% بيشتر از آنچه اكنون توليد مي شود داشته باشيم . و اين امر به معني از بين بردن 60% تا 80% از جنگلهاي موجود است . نابودي جنگلها باعث مي شود كه به ميران 30 % بر وسعت زمينهاي كشاورزي افزوده شود و 47% نزولات آسماني نيز براي آبياري آنها مورد استفاده قرار گيرد .

تخمين زده مي شود كه هر ساله بين 5/1 تا 5/2 ميليون هكتار از زمين هاي آبي  و 5/3 تا 4 ميليون از زمينهاي ديمي و 35 ميليون هكتاراز زمينهاي   RANGELAND=  بخشي از حاصلخيزي خود را از دست دهند كه اين امر ناشي از اضمحلال اين زمين ها بوده است ( منبع سازمان ملل )

 

 

...................................................مقدمه و ترجمه از محمد توكلي – 31 خرداد ماه 1385 ممكو

منبع :

http://www.britainusa.com/sections/articles_show_nt1.asp?d=0&i=41099&L1=&L2=&L3=1&a=41985

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
نگين

جالب بود ولی قديمی ..چند وقته اينجا سر نزديد؟