کمپرسورهای محوری

caxial.gifAXIAL COMPRESSOR:

كمپرسورهاي محوري

اغلب هواپيماهاي مدرن نظامي و مسافربري مجهز به موتورهاي  توربين هاي گاز هستند كه آنها را موتورهاي جت هم مي نامند . موتورهاي جت ، انواع مختلفي دارند . اما همه آنها داراي بخش ها و قطعات يكساني هستند . همه موتورهاي جت داراي كمپرسور هستند تا با استفاده از آن فشار هواي ورودي را قبل از اينكه وارد محفظه احتراق شود افزايش دهد . عملكرد كمپرسور : Compressor performance تاثير بسياز زيادي روي عملكرد كلي موتور دارد .

دو نوع اصلي كمپرسور كه در موتورهاي جت مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :

  • كمپرسورهاي محوري كه در اينجا مورد بحث و بررسي قرار مي گرند و

  • كمپرسورهاي گريز از مركز كه در بخش بعدي مورد بحث واقع مي شوند .

در كمپرسورهاي محوري  جريان هوا بطور موازي با محورچرخش  كمپرسور وارد و خارج مي شود . اين نوع كمپرسورهاي از چندين رديف پره هوا شكن AIROFOIL =EAROFOIL  كه بصورت آبشاري  پشت ير هم قرار گرفته اند تشكيل شده است . برخي از اين رديف ها كه به محور چسبيده اند بنام روتور ناميده مي شوند و به همراه شافت و با همان سرعت مي چرخند و پره هايي كه به بدنه وصل شده اند وثابت هستند و چرخشي ندارند  به نام استاتور ناميده مي شوند .

وظيفه استاتور اين است كه اين است كه فشار هوا را افزايش دهد و

............................

منبع :

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/caxial.html

 

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
سلامي

يك پايان نامه كامل در رابطه با شبيه سازي جريان در كمپرسور هاي محوري: mpourreza.persianblog.ir