كارگاه ماشينهاي حساس

 

میکرومتر ساعتی = اندیکاتور = indicator gauge

میکرومتر ساعتی = اندیکاتور =  indicator gauge

میکرومتر ساعتی یا ساعت اندیکاتور  وسیله ای است که می تواند تا  از صدم تا هزارم میلی متر را هم اندازه گیری کند و دقیقا  به دلیل  همین حساسیت بالاست که از آن برای اندازه گیری میزان هم راستایی محورهای پمپ و کمپرسور و توربین مورد استفاده است ومی توان با آن  اندازه گیری جابجایی های بسیار کوچک را انجام داد.

 

مواردی مثل  اندازه گیری میزان مسطح بودن  موازی بودن و  وضعیت  --زاویه مخروطی --اما بیشترین کاربرد آن برای اندازه گیری انحراف محورها برای  الایمنت کردن کوپلینگ ها است

این میکرومتر ساعتی که کارگرها و استادکارها به اون ساعت می گن  با دقت 0.1 تا0.001 میلیمتر ساخته شده .

برای الایمنت کوپلینگهاست به این ترتیب عمل کرده :

1-      انتخاب ساعت با دقت مناسب جهت محل کار

2-      انتخاب پایه مناسب محل (پایه میله ای مغناطیسی- خرطومی-ستونی - شیار دار )که معمولا نوع مغناطیسی استفاده شده

برای شروع کار ابتدا پایه را روی یک فیس کوپلینگ می بندیم سپس بازوهای ساعت را طوری تنظیم کرده که در حالت اول برای اندازه گیری میس الایمنت شعاعی روی قسمت دوار فیس دیگر قرار گیردسپس هر دو فیس را چرخانده ودر جهت های  12-3-6-9 مقدار نشان داده شده توسط ساعت را خوانده اندازه خوانده شده باید به هم یکی شوند

حالت دوم برای اندازه گیری  عدم هم راستایی = میس الایمنت  miss alignment زاویه ای نوک اندازه گیری را در پشت فیس دوم قرار داده ودر جهت های قبلی آزمایش می کنیم

محمد توکلی 6 اردیبهشت ماه 1395 - ممکو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٥/٢/٦ - محمد توکلی