كارگاه ماشينهاي حساس

 

تجهیزات تصفیه آب دیگهای بخار

تجهیزات تصفیه آب دیگهای بخار

Boiler Water Treatment Equipment

شیرین کردن آب

Water Softening

 

مقدمه :

برای تغذیه دیگهای بخار لازم است که حتما از آب بدون املاح که اصطلاحا به آن  آب دی ام می گویند استفاده شود ً Deminiralizesd  water = DM  این تامین این آب بدون املاح به عهده ترین های پنجگانه UT-600  در واحد آب است ولی تهیه آب در این واحد با روش قدیمی و سنتی رزین های تبادل یونی ION exchange resin  صورت می گیرد عیب این روش و روشهای مشابه در این است که نمی توانند مقدار TDS آب را کاهش دهند.

ازاین رو توصیه می شود که برای بالا بردن راندمان دیگهای بخار از آب بدون املاحی که از طریق اسمز معکوس R.O = reverse osmosis  تهیه شده استفاده شود . از طرفی فرمولهایی برای محاسبه اسب بخار دیگ بخار با توجه به مقدار بخار تولیدی یا برعکس ارائه شده است

هر کدام از دیگ های بخار پنجگانه واحد ut-500  دارای ظرفیت تولید 300 تن بخار در ساعت هستند با این حساب توان هر یک از این دیگهای بخار :

300000 ÷15=20000 hp

300تن تقسیم بر 15 می شود 20 هزار اسب بخار .

در زیر مطلبی در همین زمینه را ترجمه کرده ام :

 

بدلیل میزان بالای کلسیم و منیزیم موجود در آب ، بسیاری از نجهیزاتی که از آب استفاده می کنند ممکن است دچار خرابی شوند که منجر به افزایش مصرف انرژی  و صرف هزینه شده و یا باعث از سرویس خارج شدن کامل تجهیز شود . بسیاری از واحدها از آب بدون املاح برای تغذیه بویلرها = دیگهای بخار ؛ برج های خنک کننده = کولینگ تاور ؛ آبرسانی و تهیه انواع آب های  فرآیند استفاده می کنند .

Due to high levels of calcium and magnesium, many types of equipment fail to work properly, which can lead to an increase in energy costs and/or complete failure of the equipment. Many plants use water softeners for boiler feed, cooling towers, entire water supply and various types of process water.

وقتی که از  شیرین کننده های صنعتی آب جهت تغذیه به دیگ های بخار استفاده می کنیم . چندین عامل مشترک وجود دارد که باید به هنگام طراحی در نظر گرفته شود

When using industrial water softeners for boiler feed, there are several commons factors that go into design:

1-      دیگهای بخار پر فشار :

قدرت دیگهای بخار کوچک را با استفاده از اسب بخار اندازه گیری می کنند . یک اسب بخار توانایی تبخیر 5/34 پوند ( حدود 15 کیلو ) آب و تبدیل آن به بخار آب 100 درجه ( 212 فارنهایت ) و دمای بالاتر را دارد

مثال اول  : 100 اسب بخار ضربدر 5/34 پوند = 3450 پوند بخار در ساعت ( 1564 کیلو آب را به بخار تبدیل می کند .

مثال دوم : 8625 پوند بخار تقسیم بر 5/34 پوند مساوی با 250 اسب بخار می شود

 

با این فرمول های ساده می توان با استفاده از حجم آب و بخار تولیدی میزان اسب بخار بویلر را محاسبه کرد و به عکس با داشتن اسب بخار می توان مقدار آبی را که به بخار تبدیل می شود حساب کرد .

 

 1. Boiler HP
  • The rating of small boilers is by horsepower.  One horsepower is the ability to evaporate 34.5 lbs. of water into steam at 212 degrees F and above.
  • Example 1:  100 hp x 34.5 = 3450 lbs. of steam per hour
  • Example 2:  8625 lbs. of steam / 34.5 = 250 hp boiler
 2. Condensate return  بخارهای چگالیده برگشتی
 • وقتی بخار حرارتش را به منتقل می کند تبدیل به فاز مایع شده و به ان بخار چگالیده یا تبدیل به مایع شده = کاندنس می گویند برای صرفه جویی در مصرف انرژی واحد و بالا بردن راندمان باید این بخارهای چگالیده برگشت داده شوند و مورد استفاده قرار گیرند
 • میزان راندمان رایج برای این بخار های چگالیده برگشتی 90 است .
 • سختی آب شامل مقدار  کلسیم Ca و منیزیم Mg آن است
 • مشکلی عمده ای که در ارتباط با سختی آب رخ می دهد رسوبی است که باعث کاهش راندمان دیگهای بخار می شود .  
  • Steam transfers its heat and then reverts to a liquid phase called condensate.  To improve the plants energy efficiency is to increase the condensate return to the boiler.
  • A common efficiency benchmark for condensate return is 90%. 
 1. Operating pressure = فشار کاری
 2. Water hardness  = سختی آب
  • Water hardness is composed of calcium (Ca) and magnesium (Mg).
  • The problems that can occur are mainly scaling which reduces efficiency on boilers.

آب تغذیه دیگهای بخار باید آب بدون املاح باشد که بطور پیوسته به بویلر تزریق می شود بعلت اینکه راندمان بویلرها ؛ ظرفیت و نه میزان عبور سیال از مهم ترین مسائل در طراحی سیستم های تصفیه آب هستند . هر چقدر فشار کاری دیگ بخار بیشتر باشد . سختی گیری بیشتری در مورد کیفیت آب آن باید صورت گیرد .

Boiler feed typically consists of alternating water softeners to allow a continuous feed of soft water. Because of the efficiency of boilers, capacity and not flow rate is the main issue in designing the water softener system. The higher the operating pressure of the boiler, the more stringent the water quality requirements will be.

Reverse Osmosis Systems سیستم های اسمز معکوس

سیستم های اسمز معکوس مورد استفاده در تغذیه بویلرها با فشار کاری 200 تا 400 پی اس آی می باشد . علت اینکه چرا باید از سیستم اسمز معکوس برای تغذیه آب دیگ های بخار استفاده کرد این است که گاهی روش های دیگر تصفیه آب کیفیت لازم را ندارند .

Traditional reverse osmosis systems used for boiler feed operate with a feed pressure of 200 psi to 400 psi.  The reason boiler feed may require reverse osmosis is that for some applications, water softeners do not produce adequate water quality.

حتی اگر سیستم های تصفیه آب کلسیم و منیزیم را حذف کنند قادر نیستند که میزان تی دی اس TDS ( ذرات محلول کل ) را کاهش دهند. برای کاهش میزان TDS در دیگ های بخار نیاز به سیستم های اسمز معکوس است . دیگهای بخاری که با فشار بالا کار می کنند

 

  Even though water softeners remove calcium and magnesium, they do not reduce TDS.  To reduce TDS for boiler feed a reverse osmosis system is required.  High pressure boilers are the most common application that requires a reverse osmosis system.  One of the best resources for boiler feed water quality parameters is the manufacturer.  They have specific criteria that they can provide to you which will give you a great foundation to designing a boiler feed reverse osmosis system.

http://www.hillwater.com/boiler-water-treatment-equipment.aspx

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٧/٢٢ - محمد توکلی