كارگاه ماشينهاي حساس

 

آدرس کارخانه حدید خراسان برای خرید ژمهای لجن کش = کف کش

http://shahrehadid.com/default.asp

آدرس کارخانه حدید خراسان برای خرید ژمهای لجن کش = کف کش

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/٦ - محمد توکلی