كارگاه ماشينهاي حساس

 

پمپ های آبیاری کشاورزی

امروز ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ در خیابان سعدی جنوبی بودم

انواع پمپ های دو اینچ قیتی بین ۸۰ تا ۱۶۰ هزار تومان دارند

نوع معمولی و ساخت چین آن ۱۶۰ هزار تومان

نوع کف کش ) که مستقیما در داخل آب قرار می گیرد ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٢/٩ - محمد توکلی