كارگاه ماشينهاي حساس

 

هزینه های سرمایه ای شبانه

 هزینه های سرمایه ای شبانه

Overnight Capital Cost

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

Overnight cost

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

search Overnight cost is the cost of a construction project if no interest was incurred during construction, as if the project was completed "overnight."

هزینه شبانه بطور مکرر برای تشریح نیروگاه های برق مورد استفاده قرار می گیرد . واحد اندازه گیری نمونه برای هزینه شبانه نیروگاهها  دلار/ کیلووات  است. مثلا هزینه شبانه یک واحد نیروگاه هسته ای می تواند 5000 دلار برای هر کیلوات باشد و به این ترتیب برای یک نیروگاه برق 1000 مگاواتی ( یعنی به اندازه نیروگاه برق بوشهر)  مبلغ هزینه ای که در طی ساخت  نیروگاه صرف  می شود 5 میلیارد دلار است ولی ممکن است بیشتر از این شود )

The overnight cost is frequently used when describing power plants. The unit of measure typically used when citing the overnight cost of a power plant is $/kW. For example, the overnight cost of a nuclear plant might be $5,000/kW, so a 1000 MW plant would have an overnight cost $5 billion. (Interest on the $5 billion spent during construction would be extra.)

 

هزینه شبانه  اصطلاحی است که در صنعت تولید برق مورد استفاده است و هزینه ساخت نیروگاه در طی شب را شرح می دهد.

این عبارت برای مقایسه قابلیت عملی بودن feasibility  ساخت واحدهای مختلف مفید است .

در هزینه شبانه هزینه های مالی یا افزایش و تشدیدها محاسبه نمی شود و بنابراین تخمین واقعی از هزینه ساخت وجود ندارد .

Overnight capital cost is a term typically used in the power generation industry to describe the cost of building a power plant overnight. The term is useful to compare the economic feasibility of building various plants. The overnight capital cost does not take into account financing costs or escalation, and hence is not an actual estimate of construction cost.[1]

سرمایه گذاری در صنعت انرژی بطور نمونه به همطراز کردن هزینه انرژی Lovelies Cost of Energy (LCOE) جهت مقایسه فناوری تولید برق می پردازد ( به معنی نیروگاه خورشیدی – گاز طبیعی ) که در  بلند مدت که شامل هزینه سوخت و بهره برداری و تعمیر و نگهداری است .

بخش انرژی ایالات متحده از این همطرازی هزینه های انرژی برای فناوری های رقابتی

Investors in the energy industry typically look to the Lovelies Cost of Energy (LCOE) for comparing generation technologies (e.g. solar power, natural gas) in the long term, as it includes ongoing fuel, maintenance, and operation costs. The U.S. Department of Energy tracks and makes publicly available levelized cost of energy figures for competing technologies. These figures will vary substantially in other countries due to different energy policies and domestic energy sources.

 

  • قابلیت عملی بودن feasibility  
  • همطراز کردن هزینه انرژی Lovelies Cost of Energy (LCOE
  • هزینه های سرمایه ای شبانه  = Overnight Capital Cost
  • تشدید افزایش = escalation,
  •  

.............محمد توکلی – 2 آذرماه 1394 – ممکو KHBIPC

منابع :

https://en.wikipedia.org/wiki/Overnight_cost

https://en.wikipedia.org/wiki/Overnight_Capital_Cost

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٩/۳ - محمد توکلی