كارگاه ماشينهاي حساس

 

تفاوت بین پایپ و تیوب

 

 تفاوت بین پایپ و تیوب

  • What is Difference between pipe and tube?

Re: what is difference between pipe and tube?

SANJAY, READ THIS!! This has already been posted but repeated here. What is not to understand?

 مقدمه :

فرق  اساسی تیوب با پایپ این است که  :

تیوب برای سیالهایی مورد استفاده قرار می گیرد که لازم است در آنها انتقال حرارت صورت گیرد ( مثلا تیوب های مورد استفاده در مبدل های حرارتی یا کندانسور و اواپراتور  condenser & evaporator  و انواع رادیاتورها ( مثل رادیاتور ماشین و رادیاتورهای شوفاژ و ... )

ولی در پایپ موضوع انتقال حرارت وجود ندارد و ازآن برای انتقال و جابجایی سیال استفاده می شود  مثل لوله های انتقال نفت و گاز و آب آشامیدنی و غیره ...

نکته فنی :

نسبت قطر به ضخامت d/t درپایپ باید بزرگتر از 10 باشد  d/t>10 به این معنی که تیوب ها صخامت اشان نسبت به قطرشان کم است ( تا بتوانند براحتی انتقال حرارت را انجام دهند .)

یک تفاوت عمده دیگر بین تیوب و پایپ در اندازه های انها بر حسب قطر داخلی محاسبه می شود  ID (inside diameter ولی در مورد تیوب ها بر اساس قطر بیرونی OD =outside diameter   اندازه گیری می شوند .

پایپ برای جابجایی  سیال بدون انتقال حرارت مورد استفاده است

Pipe is used for conveying fluid without any heat transfer


تیوب های معمولا بصورت سرد تهیه می شوند و بدون درز هستند با قطر بیرونی و داخلی که یکی هستند مثلا اگر قطر داخلی اینچ باشد قطر خارجی هم تقریبا همان یک اینچ است . اگر قرار باشد که تیوب فشارهای متفاوتی را تحمل کند لازم است که ضخامت دیواره تیوب بیشتر باشد . به همین خاطر قطر داخلی لوله کوچکتر می شود . تیوب ها معمولا طولی حدود 20 فوت ( حدود 7 متر دارند  یا بصورت کلاف مارپیچ ساخته می شوند .

تیوب ها معمولا با استفاده از اتصالاتی که تحت فشار قرار داده می شوند به هم متصل می شوند .
USA
Tubing is normally "cold drawn" seamless with the O.D. the same as the size designation (i.e.: 1" inch tubing has an O. D. of 1 inch) . You can get different pressure ratings of 1" tubing by changing the wall thickness. Thus the I. D. is smaller. Tubing normally comes in twenty foot lengths or in coils. Tubing is normally joined with compression type tubing fittings.

پایپ  بدون درز و یا با استفاده از جوشکاری و رول کردن ساخته می شوند ( که گاهی اوقات به این پایپ ها ERW هم گفته می شود.

اندازه پایپ بالای 12 اینچ است که قطر بیرونی اش هم نزدیک همین مقدار است ولی دقیقا این مقدار نیست .

پایپ با اندازه های 14 اینچ و بزرگتر هم دارای همان قطر خارجی اسمی هستند. هم پایپ های بدون درز و هم پایپ های جوشکاری شده ERW دارای ضخامت های دیواره متفاوتی هستند و این بستگی به فشار  و در جه حرارت دارد

پایپ های ERW از نظر طولی یا تک اندازه ای هستند ویا دو اندازه ای . این پایپ ها برای طول های زیاد ساخته شده و گاهی بصورت مارپیچ در می آیند این پایپ ها بیشتر بصورت جوشکاری لب به لب  butt weld pipe fittings. ساخته می شوند

Pipe is made seamless or rolled and welded (sometimes referred to as ERW pipe) . The pipe sizes up to 12' has a nominal size which is close but not the same as the actual O. D. Pipe in sizes 14" and larger have an O. D. the same as the nominal size.

Both the seamless pipe and the ERW pipe comes in different wall thicknesses dependong on the pressure/temp creteria. Pipe normally coms in lengths called "single random" (20'+/-) or "double random" (40'+/-). ERW pipe is also furnished in very long lengths, spooled on large coils for pipeline needs. Pipe is normally joined using butt weld pipe fittings.

Re: what is difference between pipe and tube

 

whereas tube is used for conveying fluid with heat hransfer.

Therefore Pipe is thick according to d/t >10 and tube is

comparatively thin, as Mr. Bommuraj said.

 

# 2 The primary difference between pipe and tubing is how the

size is designated. Pipe is designated by a "Nominal Pipe

Size" based upon the ID (inside diameter) of the most

common wall thickness. Tubing is designated by the measured

OD (outside diameter)

# 4 Pipe is designated by a "Nominal Pipe

Size" based upon the ID (inside diameter) of the most

common wall thickness. Tubing is designated by the measured

OD (outside diameter)

  

The fundamental difference between pipe and tube is:

Pipe is for mass transfer applications, whereas, tube is

for heat transfer applications

تقاوت عمده پایپ و تیوب در این است که پایپ برای انتقال عمده سیال  مورد استفاده است . تیوب برای انتقال حرارت

Due to this fundamental difference, we generally call pipes

 مثلا تیوبهایی که برای بخار و آب و دیگ بخار و مبدلهای حرارتی و رادیاتور مورد استفاده است

and tubes as: water pipes, steam pipes, slurry pipes,

boiler tubes, heat exchanger tubes, radiator tubes, etc.

A pipe is having a circular cross section but tube is not

  پایپ معمولا سطح مقطعی دایره ای شکل دارد

Difference between Pipes and Tubes:

In Pipe OD is fixed and ID varies with Schedule

(thickness)

پایپ قطر داخلی اش ثابت است و بسته به اینکه قطر داخلی اش چقدر باشد ( بسته به ضخامتش ) اسکجوآل های متفاوتی دارد .

Pipes are specified based on nominal diameter

تیوب ها قطر داخلی ثابتی دارند و ضخامت های آنها با هم فرق می کند

Tubes:

1. In Tubes ID is fixed and OD varies with Thickness

2. Tubes are specified based on the ID

کلمات و اصطلاحات کلیدی :

  • جوشکاری لب به لب  butt weld pipe fittings.
  •  

..................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 10 اسفندماه 1394 – ممکو

منابع :

http://pub41.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=3449733770&frmid=197&msgid=563725&cmd=show

http://www.allinterview.com/showanswers/131556/what-is-difference-between-pipe-and-tube.html

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱٢/۱٠ - محمد توکلی