كارگاه ماشينهاي حساس

 

World Environment Day 2006 - Don't Desert

Wednesday, June 21, 2006

 

World Environment Day 2006 - Don't Desert Drylands!

 

روز جهاني محيط زيست در سال 2006 – نگذاريد خشكي ها به بيابان تبديل شوند :

 

 

مقدمه :

فضانورداني كه از فضا زمين را تماشا كرده اند در بيان احساس خود گفته اند كه اين كره خاكي يا آبي و يا هر اسم ديگري كه به آن بدهيم از دور چون گويي خوش رنگ مركب از رنگ آبي و قهوه اي و سبز به نظر مي رسد و چنان معصوميتي دارد كه در واقع فقط در چنان حالتي است كه ما آگاه مي شويم كه با چه اكوسيستم ظزيف و شكننده اي روبرو هستيم و اين كره زيبا كه دراقيانوسي از سيارات و ستارگان رد حركت است تا چه اندازه منحصر بفرد و آسيب پذير است و ما چه بي رحمانه طي اين يكي دو قرن اخير به آلوده كردن ايتن سياره پرداخته ايم .

در اين ميان هر چند همه انسانها مقصرند اما نمي تواند ناديده گرفت كه كشورهاي صنعتي و در راس انها آمريكا نقش عمده اي در آلودگي محيط زيست بازي مي كنند و بي جهت نيست كه آمريكا هنوز هم زير بار تبعيت زا پيمان كيوتو براي محدود كردن استفاده از گازهاي گلخانه اي نرفته است و اين پيمان را امضاء نكرده است .

و اينكه غربي ها وبه تبع آنها سازمان ملل به فكر چاره جويي بر آمده اند قبل از اينكه بدليل دلسوزي براي آلودگي محيط زيست ما و حتي خودشان باشد  بيشتر به جهت مهار كردن اثرات مخربي است كه اين الودگيها بر روي كل جامعه آنها دارد و ممكن است در آينده اي نزديك براي انها مشكلات عديده اي به بار آورد . كما اينكه بادهاي گرم و سوزان صحراي شمال آفريقا باعث مي شود كه گرد و خاكهاي ان زندگي مردم در آمريكاي شمالي را مختل كند !

ما لزومي ندارد كه در جهت منافع غربي ها گام برداريم بايد توجه داشت كه مشكلات زيست محيطي ما هم با غربي ها متفاوت است . و بايد در صدد رفع  آنها باشيم نه اينكه در جهتي گام برداريم كه منافع كشورهاي صنعتي را برآوده كند .

بخش بزرگي از كشور ما را بيابان و كوير تشكيل مي دهد در زمان گذشته برنامه هاي مفصلي براي بيابان زدايي و مهار طوفان هاي شن در جريان بود كه ادامه نيافت .

آنها كه دقيق با محيط زيست اشنايي دارند مي دانند كه بيابانها نيز خواص وپژه خود را دارند و بعنوان موتورهاي محرك ايجاد جريانهاي باد هيا باران آور عمل مي كنند اما مسئله ما اين نيست لبكه مسئله اين است كه بيابان رد حال گسترش است جنگلها در شما از بين مي روند و به زمين كشاورزي تبديل مي شوند و حتي بدتر به ويلا و آپارتمان تبديل مي گردند و اين همه سيلهاي ويرانگر را كه در سالهاي اخير در مازندران و گلستان شاهد آن بوده ايم نتيجه همين اقدامات نابخردانه است !

ما خصوصا در ايران با كمبود آب مواجه هستيم نبايد اچازه داد كه زمينها ي كشاورزي تيديل به خانه و ساختمان شود و همواره بايد كوشيد تا تعادل ظريفي كه بين بخش هاي مختلف اكوسيستم وجود دارد حفظ شود .

 

     

انتخاب اين شعار بدين دليل است كه سال 2006 را سال بيابان و بيابان زدايي نام نهاده اند . و دهمين سالگرد آغاز مبارزه سازمان ملل عليه گسترش بيابان است تا كمكي شود به كشورهايي كه با مشكل بيبان زايي و كمي اب و خشكسالي مواجه هستند و اغلب آنها هم در قاره آفريقا هستند .

 

Why are drylands important?

چرا مناطق خشك و كم باران ، داراي اهميت هستند ؟

 مشخصه مناطق خشك ؛ كمي باران  و زيادي تبخير است كه اين مناطق بيش از 40% سطح زمين را در بر مي گيرند . و برخلاف صحراها كه داراي آب و هواي بسيار خشك و خشن هستند و ساكنان خيلي اندكي دارند مناطق خشك در برگيرنده جمعيتي حدود 2 ميليارد نفر هستند .

همه ما بايد دست به دست هم دهيم تا از تبديل اين مناطق خشك به بيابان و صحرا جلوگيري كنيم . فرآنيد بيابان زايي مشخصاتي دارد از جمله  آنها فقدان حاصل خيزي  زيستي و اقتصادي است  .  كه نتيجه  آن كمبود مواد غذايي و كاهش  و حاصلخيزي و قدرت احياء كنندگي خاك است .  افزايش درجه حرارت كره زمين و گرم شدن زمين اثرات بسيارجدي بر روي سرزمين ها يخشك گذاشته است بطوريكه مردم اين مناطق در معرض خطر قرار گرفته اند . و مجبورند كه محل خود را عوض نمايند و آينده اي نامطمئن و نامشخص در پيش رو  دارند .

بيابان زايي باعث افزايش فرسايش خاك شده كه آنهم به نوبه خود باعث ساكنان اين مناطق از اين محلهلاي كوچ كنند . چون بوجود آمدن اين بيابانها باعث وزش طوفانهايي مي شود كه بر روي سلامت مردم اثر مي گذارد و زندگي آنها را مختل مي كند . و هم اكوسيستم آن ناحيه را دچار مشكل مي كند و هم اثرات آن تا دوردستها  فرستاده مي شود .

بر طيق گزارشي كه سازمان داده است وجود توفانهاي گرد و خاك در صحراي گبي بر روي زندگي اهالي كشورهاي چين و كره و ژاپن تاثير گذاشته و باعث افزايش شيوع تب ، سرفه و گلو درد و سوزش جشم ها در طي فصول خشك سال مي شود . و مشخص شده است توفانهاي گرد و غباري اتز كه از نواحي صحرا سرچشمه گرفته اند باعث بروز مشكلات تنفسي در نواحي بسيار دور مانند آمريكاي شمالي شده و حتي بر روي صخره هاي مرجاني حوزه كارائيب هم اثر گذاشته است .

 

How can YOU help the drylands?

چه كاري ما مي توانيم انجام دهيم ؟

 

سرزمين هاي خشك بسيار مستعد تغييرات آب و هوايي هستند و اين بر عهده ماست كه هر نوع اقدامي را كه لازم است براي مقابله با گرم شدن كره زمين انجام دهيم تا  اين مناطق به بيابان تبديل نشوند و ميلياردها سكنه اي كه در اين مناطق وجود دارند بتوانند همچنان در سرزمين خود زندگي كنند .

بر طبق ارزيابي هاي اكوسيستمي ( بوم شناختي ) كه سازمان ملل انجام داده است مشخص شده است كه پيشگيري از بوجود آمدن بيابان بسي آسان تر است تا اينكه بعد از اينكه بيابان بوجود امد روند تشكيل آن را معكوس كنيم . بنابراين لازم است از همين الان دست بكار شويم !

روشهايي چون بازيافت مواد ، استفاده از دو چرخه بجاي خودرو ، و شروع كردن عمليات پاكسازي و بحث با دوستان و آشنايان در مورد مسائل زيست محيطي همه و همه مي تواند در اين زمينه موثر باشد .

پيمانهاي كوچك براي حفظ محيط زيست مي تواند نتاريج بزرگي را در پي داشته باشد . و سبب شود تا در مبارزه عليه تغيرات آب و هوايي موفق شويم . هر گاه هر كسي با خودش پيمان ببندد و قول دهد كه تغييرات اندكي در سبك زندگي اش بوجود آورد تا زا آلودگي محيط زيست جلوگيري كند بسياري از مشكلات حل مي شوند .

مثلا بجايد اينكه ازوان استفاده كنيد فقط يك دوش كوتاه بگيريد . و به هنگام شستن خودرو از يك سطل براي اين كار استفاده كنيد نه اينكه  شلينگ آب  را بطور مداوم  باز كنيد . لامپ هاي اضافي را خاموش كنيد و كمتر از خودرو استفاده نمائيد ... مجموعه  اين كارها مي تواند تاثير بسزايي در كاهش گازهاي گلخانه اي دارد .

 خاموش كنيد . كليد را قطع نمائيد . بازيافت كنيد و قدم بزنيد – در اروپا اين نهضت شروع شده است كه افراد را تشويق مي كنند تا با ايجاد تغييرات اندك در سبك زندگي اشان از آلودگي محيط زيست جلوگيري بعمل آورند . تغييرات كوچكي كه وقتي جمع شوند مي توانند اثرات بزرگي بر روي مسئله گرم شدن كره زمين داشته باشند . اتحاديه اروپا در همين زمنيه اقدام به انتشار 50 نكته عملي براي كاهش آلودگي كرده است كه طيف وسيعي از فعاليت ها را در بر مي گيرند از خاموش كردن لامپ هاي اضافي گرفته تا استفاده نكردن از خودرو .

بر اساس آماري كه اتحاديه اروپا منتشر كرده است فعاليت هاي خانگي به تنهايي مسئول انتشار 16% گازهاي گلخانه اي است . و 70% از انرژي كه در خانه ها مصرف مي شود براي گرم كردن خانه و 14% براي گرم كردن آب و 12% براي ايجاد روشنايي و بكار انداختن وسايل برقي خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از اتومبيل هاي شخصي به تنهايي مسئول 10% باقي مانده انتشار گازهاي گلخانه اي است .

1-   روز جهاني محيط زيست World Environment Day (WED) يكي از روشهاي اساسي است كه سازمان ملل از طريق توجه سياسي به اين موضوع را جلب كرده است . از سال 1972 چنين روزي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل معرفي شده است كنفرانس محيط زيست انان قطعنامه ديگري است كه در همان روز براي مجمع عمومي تنظيم شده است تا بتواند راهبردي باشد براي ايجاد بخش حفاظت از محيط زيست سازمان ملل .

2-   طبق تعريف سازمان ملل بيابان زايي به حالتي گفته مي شود كه بتدريج و در اثر عوامل مختلف ، مناطقي كه قبلا نيمه خشك نيمه مرطوب بوده اند در اثر تغييرات آب وهوايي ناشي از فعاليت هاي انساني  به مناطق صحرايي و خشك تبديل شوند .

3-   بين 10% تا 20% منطقه صحرايي از قبل وجود داشته است و  كل مناطقي را كه تحت خطر بيابان زايي  قرار دارند بين 12 ميليون كيلومتر مربع تخمين زده مي شود( براي مقايسه  كشورهايي چون  برزيل . كانادا و چين هر كدام بين 8 تا 10 ميليون كيلومتر مربع ) تخمين زدهد مي شود ميزان خسارتي كه از اين راه به بخش كشاورزي وارد مي شود حدود 42 ميليارد دلار است . تقريبا يك سوم مناطق حاصلخيز دنيا در طي 40 سال گذشته بدليل همين فرسايش ها بصورت باير در آمده اند . و هر ساله 20 ميليون هكتار زمين كشاورزي قابليت كشت خود براي كاشت محصول را از دست مي دهند و يا به گونه اي لجام گسيخته به  مناطق شهري تبديل مي شوند . در طي سه دهه گذشته افزايش نياز براي تامين غذا و محصولات كشاورزي باعث شده است كه فشار فوق العاده  زيادي بر بخش زمينهاي كشاورزي و منابع آب وارد شود

      در مقايسه با دهه 1970 رشد محصولات كشاورزي همپاي رشد جمعيت افزايش يافته است اما ادامه اين روند رشد و توسعه باعث خواهد شد در  30 سال آينده ،  نياز به توليد مواد غذايي بيشتر به ميران 60% بيشتر از آنچه اكنون توليد مي شود داشته باشيم . و اين امر به معني از بين بردن 60% تا 80% از جنگلهاي موجود است . نابودي جنگلها باعث مي شود كه به ميران 30 % بر وسعت زمينهاي كشاورزي افزوده شود و 47% نزولات آسماني نيز براي آبياري آنها مورد استفاده قرار گيرد .

تخمين زده مي شود كه هر ساله بين 5/1 تا 5/2 ميليون هكتار از زمين هاي آبي  و 5/3 تا 4 ميليون از زمينهاي ديمي و 35 ميليون هكتاراز زمينهاي   RANGELAND=  بخشي از حاصلخيزي خود را از دست دهند كه اين امر ناشي از اضمحلال اين زمين ها بوده است ( منبع سازمان ملل )

 

 

...................................................مقدمه و ترجمه از محمد توكلي – 31 خرداد ماه 1385 ممكو

منبع :

http://www.britainusa.com/sections/articles_show_nt1.asp?d=0&i=41099&L1=&L2=&L3=1&a=41985

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢٢ - محمد توکلی

تغيير از موتورهاي بنزيني به گازوئيلي :

 

Report shows small US shift to diesel

تغيير از موتورهاي بنزيني به گازوئيلي :

گرايش آمريكاي شمالي به استفاده ار موتورهاي ديزلي

 

مقدمه :

فن آوري بسرعت در  حال رشد است و در اين ميان روشهاي ساخت خودور بشدت دستخوش تغييرات شده است كه اين امر علل فراوان دارد از جمله موضوع سوخت و انرژي و صرفه جويي در مصرف سوخت و قوانين زيست محيطي كه هر روز سخت گيرانه تر مي شوند و توسعه اي كه در ساخت ديزل هاي جديد بدست آمده است همه و همه باعث شده است كه رويكرد ساخت خودروهاي سواري به سمت خودروهاي ديزلي گرايش پيدا كند اين امر از دهه 80 ابتدا در اروپا شروع شد و بتدريج با تكميل و بهتر شدن موتورهاي ديزل به آمريكا هم سرايت كرد .

موتورهاي ديزلي بدليل  گشتاور بالايي كه توليد مي كنند وسايل بسيار مناسبي براي استفاده در ماشينهاي سنگين و از جمله كاميون ها و كرين هاي هستند هر چند در زمان قديم شركتهاي خودرو سازي مانند ينز مدلهاي خودروي ديزلي را ساخته بودند كه ( بنز 190 آن هنوز هم در ايران موجود است ) اما اينگونه خودرو بدليل ايجاد سرو صداي زياد و دود زا بودن و تيز بخاطر اينكه شتاب و سرعت لازم را ايجاد نمي كردند و محدوديت هاي ديگري داشتند چندان مورد استقابل قرار نگرفتند .

اما هم اكنون با توسعه فن آوري اين امكان فراهم شده است كه اشكالات ياد شده برطرف شود و از مزاياي ديزل استفاده بيشتري شود هم اكنون بخش عمده اي زا خودروهايي كه در بازار اروپا به فروش ميرود يعني بيش را نيمي از خودورها ازنوع ديزلي هستند . و جاي بسي تاسف است كه فن آوري كه بيش از دو دهه پيش در ارو.پا و آرميكا شروع شده است هنوز حتي امواج آن هم به ايران نرسيده است . و ما هنوز با يك فاصله چندين دهه اي به مونتاژ خودروهاي از رده خارج اروپا ي و يا كره اي مشغول هستيم و اين در حالي است كه هم اكنون حدود نيمي از بنزين مصرفي را بايد وارد كنيم ( طبق گزارشي كه همين امروز وزير نفت ارائه داده است توليد بنزين در اتيران حدود 40 ميليون ليتر در روز است حال آنكه مصرف ان حدود 70 ميليون ليتر در روز  است )و اين تفاوت بايد به قيمت گزاف از خارج وارد شود و اگر ساخت خودورهاي داخلي از هم اكنون به سمت ديزل تغيير پيدا كند مي توان تا اين مشكل را بطور كلي برطرف كرد . ضمن اينكه ما گزينه هاي ديگري هم داريم از جمله استفاده زا خودورهايي كه با سوخت CNG كار كنند و يا فن آوري ساخت خودروهاي تركيبي ( هيبريدي ) كه با توجه به آفتاب فراواني كه د رايران است استفاده از پانل هاي خورشيدي و فتوسل مي تواند بسيار سودمند باشد .

لازمه اين كار دستيابي به فن آوري مدرن است كه بايد به طريق ممكن كسب شود و براي هميشه با اين كارهايي كه صرفا جنبه مونتاژ و كپي برداري و مهندسي معكوس دارد و اتفاقا همه انها هم از رده خراج و قديمي است خداحافظي كنيم . هر چند ما در رديف كشورهاي صنعتي قرار نداريم اما اين دليل نمي وشد كه مردم را از استفاده كردن از بهترين فن آوري روز دنيا محروم كنيم . ما يا اين فن آوري را كسب مي كنيم و يا بايد درها را باز كنيم تا مردم از بهترين خودورهاي روز دينا استفاده كنند راه سومي وجود ندارد !

در اينجا منتخبي از گزارش ريكاردو در مورد توسعه موتورهاي ديزل اورده شده است تا خوانندگان از روند رو به رشد اين فن آوري در اروپا و آمريكا آگاه شوند .

 

گزارشات سالانه اي را كه  ريكاردو رائه مي دهد  اگر چه مربوط به اروپا ست اما اين گزارش نشان مي دهد كه در آمريكاي شمالي نيز بازارهاي ساخت خودورهاي سواري به سمت ديزلي شدن در حال تغيير است .

همين چند سال قبل بود كه حتي بحث گازوئيلي شدن خودروهاي سواري  در بازار ايالات متحده ، غير قابل باور بود . اما رشد فن آوري توليد خودورهاي سواري ديزلي با چنان سرعتي در اروپا صورت گرفت كه باعث شد علاقه به توليد اينگونه خودورها در آمريكا هم بوجود آيد .

رواج ساخت اينگونه خودورها ( كه خودروهاي وانت را هم شامل مي شد ) از سال 1981 شروع شد و در ان زمان 6% خودروها را شامل مي شد در صورتيكه در اروپا اين رقم به 10% مي رسيد .

اما اشكالاتي كه در آن زمان يعني حدود 25 سال پيش ، خودروهاي ديزلي داشتند و از جمله : داشتن سر و صداي زياد ، دود زياد در خروجي و عملكرد ضعيفي كه داشتند باعث شد كه خودروهاي سواري ديزلي رد آمريكا با استقبال چنداني مواجه نشوند .

و اينگونه ديزل ها از نظر صرفه جويي در ميزان سوخت و اينكه قيمت گازوئيل از بنزين ازران تر است با صرفه تر هستند

اما تغييرات زيادي كه در فن آوري ساخت موتورهاي ديزل صورت گرفته است اكنون باعث شده است علاقه جديدي در آمريكا خصوصا براي استفاده در خودورهاي ورزشيSUVs (sport utility vehicles)  و وانت بوجود آيد چون در اينگونه خودروها ، داشتن گشتاور بالا يك عامل كليدي است .

امروزه نياز به داشتن خودروهايي با  گشتاور بالاي ديزلي كه 20 تا 50% از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر هستند باعث رواج اينگونه خودروها شده است . امري كه در آمريكاي شمالي از اهميت بيشتري برخوردار است و بقاعث مي شود كه دارندگان خودرو مصرف سوخت اشان يك سوم كمتر شود .

 اين امر براي سازندگان خودرو هم مفيد است چون آنها مي توانند به اين طريق از پس تامين استانداردهايي از جمله : صرفه جويي در سوخت CAFE (corporate average fuel economy هم بر آيند و به اين ترتيب سهم بيشتري از بازار فروش را در اختيار خود بگيرند .

دولت نيز از اين رهگذر منتفع مي شود چون ارني خودروها باعث كاهش انتشار گاز co2 مي شود و نياز به وارد كردن سوخت كمتر مي شضود كه هر دوي اين موارد از چمله مسائل كليدي هستند كه اين روزها دولت هاي با انها روبرو هستند .

ضمن اينكه طبق مطالعاتي كه از طرف : ريكاردو صورت گرفته است نشان داده شده است كه بزرودي بيش از 50% از خودروهاي سواري ساخته شده رد اروپاي غربي زا نوع گلازوئيلي خواهند بود . و روند فناوري به اين سمت در حال گسترش است .

در سال 2002 دو شركت عمده خودورسازي در اروپا يعني گروه : فولكس واگن آيودي و دايملر كرايسلر ، براي اولين بار تعداد خودروهاي ديزلي را كه فروختند بيشتر از خودرهاي بنزيني بود .

 اين رقم براي  شركت ديگر اروپايي يعني پژو Peugeot SA هم  چيزي نزديك به 50% بوده است .

 در مجموع ميزان نفوذ خودروهاي ديزلي در 4 سال گذشته  از 28% به 41% رسيده است و اين روند با آهنگي در حال رشد ادامه دارد .

در طي دهه گذشته بازار ساخت خودورهاي سواري ديزلي از نظر مقدار سه برابر شده است . تجزيه و تحليل فروش اين خودروها در اروپا نشان مي دهد كه فرانسه با فروش 35/1 ميليون خودروي ديزلي  در سال 2002 به رقمي حدود 63% رسيده است و هم اكنون از هر سه خودوري سواري كه در فرانسه فروخته مي شود دو تاي آن ديزلي است . در همان زمان ميزان فروش خودروهاي بنزيني به 19% كاهش پيدا كرده است .

در آلمان ميران فروش اين خودروها به 24/1 ميليون دستگاه رسيده است و ميزان نفوذ آن 38% بوده در صورتيكه ميزان فروش خودروهاي بنزيني 8% بوده است .

دربلژيك ميزان فروش اين خودروها 64% در اسپانيا 59% بوده است .

انگلستان پنجمين كشور بزرگ در اين زمنيه است كه رشد استفاده از ايثنگونه خودروها سريع تر بوده است و اين هم بدليل تغييراتي است كه در قوانين مالياتي كه براي  خودور وضع شده است و در  جهت استفاده از خودروهايي است كه ميزان CO2  كمتري توليد مي كنند .

بهرحال ضريب نفوذ ساخت خودورهاي ديزلي تا انتهاي سال 2002 به حدود 5/23% رسيده بود بطوريكهد از هر 4 خودوري توليدي يكي از آنها ديزلي بوده است .

بهرحال مطالعات ريكاردو نشان مي دهد كه توسعه خودروهاي ديزلي فراتر از مسئله صرفه جويي در سوخت است .

موضوع صرفه جويي در مصرف سوخت اگر چه امروزه مورد توجه خودرو سواران قرار گرفته است اما اين موضوعي نبوده است كه قبلا تا اين حد موردتوجه بوده باشد .

هم اكنون خودورهاي ديزلي با توان 180كيلووات (240اسب بخار ) موجود مي باشد كه از گشتاور سرعتي بالايي هم برخوردار هستند بطوريكه قبلا تصورش را هم نمي شد كرد .و عملكردي بخوبي همان خودروهاي بنزيني دارند .

 تغييراتي كه در قوانين زيست محيطي و انتشار گازهاي آلاينده طي 10 سال گذشته صورت گرفته است به گونه اي بوده است كه محدوده مجاز  آلاينده هايي چون HC و NOx  به ميزان 42% كمتر شده است و محدوده مجاز  ذرات معلق هم به مقدار 64% كاهش يافته است .

بر طيق گزارش ريكاردو ، تغييرات فن آوري بايد به گونه اي باشد كه بتواند استانداردهاي يورو 4 و حتي يورو 5 را هم از نظر انتشار گازهاي آلايندهه  بگذراند كه نياز به انجام تغييرات پيچيده در سيستم هواي وچرخه دود خروجي :  gas recirculation (EGR)اينگونه موتورها دارد .

تامين هواي اضافي براي موتور نيازبه بالابردن توان خروجي موتور دارد و لارم است كه عملكرد اينگونه موتورها بهتر شود .

 استفاده از فيلترهاي خاص به منظور كنترل NOx در اروپا و آمريكا رايج شده است .

 يكي از چالش هايي كه رد اين زمينه در ارپا وجود دارد كاهش ميران انتشار CO2   است كه بايد تا سال 2008 به 140 گرم در هر كيلومتر برسد

 و اين به مفهوم آن است كه بايد صرفه جويي در سوخت و ساختن موتورهاي كوچكتر و با توان خروجي  و عملكرد بالاتر است .

طبق گزارش ريكاردو ، كاهش حجم سيلندرها به 2/1 ليتر (1200 سي سي ) باعث مي شود كه با فنآوري كنوني توان موتور به 74كيلووات (62كيلووات به ازاي هر ليتر ) برسد .

مي تواتن از اينگونه موتورها براي استفاده در خودورهاي تركيبي ( هيبريدي = خودورهايي كه همزمان با سوخت فسيلي و باطري كار مي كنند ) و توليد برق هم استفاده كرد . چيزي كه بنام فن آوري موژن  : موتور- ژنراتور هوشمند MoGen (Intelligent Motor-Generator) ناميده مي شود

استفاده از خودورهاي گازوئيلي هم اكنون نقش عمده اي را در بازار توليد خودرو بازي مي كند هر چند هنوز هم حرف اول را در زمينه تامين نيروي محركه خودرو نمي زند .

خودروهاي بنزيني هنوز هم اهميت خود را دارند ولي زقابتي سالم بين اين دو فن آوري بايد صورت گيرد تا به كمك هم بتوانتد از پس مسائلي چون صرفه جويي در سوخت ، كاهش انتشار آلاينده ها و بهتر كردن عملكرد و توان خروجي خودرو را شاهد باشيم .

 

 

 

 

.........................................................مقدمه و ترجمه از محمدتوكلي – 22 فرودين ماه 1385

منبع :

http://www.engineeringtalk.com/news/rca/rca117.html

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢٢ - محمد توکلی

پلی کربنات و کاربردهای آن

پتروشیمی خوزستان که در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر قرار دارد از سال 83 شروع به کار کرده است و از جملاه تولیدات آن پلی کربنات است در زیر توضیحاتی در مورد این محصول آمده است :

ورقهای پلی کربنات ازممتازترین ورقهای پلیمری می باشند که به دلیل داشتن خصوصیات ویژه و منحصر بفرد دارای مخاطبان بسیار در صنایع گوناگون نظیر ساختمانی ، کشاورزی ،نظامی ، کشتی سازی ،هواپیما سازی ، خودروسازی ،ایمنی ، تابلوسازی ،تجهیزات ویژه و… می باشد اما به واسطه قابلیت های خاص نظر متخصصین ساختمانی و طراحان فضا های داخلی و خارجی ساختمان را بیش از سایرین به خود جلب کرده است .
.
ورقهای فوق اعم از بیرنگ و رنگی دارای ضمانت نامه ده ساله می باشند

با توجه به قیمت بالای پلیمرهای مهندسی نیاز شدید کشور به آنها و خواص منحصر به فرد این پلیمرها تولید دو دسته مهم  از این پلمیرها در ایران سهم بسزایی در توسعه صنایع پایین دستی و اعتبار جهانی  پتروشیمی خواهد داشت.

 خوراک عمده پتروشیمی خوزستان گاز طبیعی ، سود سوز آور ، اسید ، کلریدریک ، کلر مایع ، اسیتن ، فنول، اتی کلرو هیدرین است که به جز سه مورد آخر مابقی از داخل تامین می شود.

 تولیدات این پتروشیمی در زمینه تهیه صفحه و لعاب ، فیلم ، دیسک های نوری فشرده ، صنایع اتومبیل ، پوشش های محافظتی ، چسب ها ، رنگهای با دوام ، پلاستیکهای تقویت شده  و بطری های آب کاربرد دارد. اصلی ترین سازندگان داخلی پتروشیمی خوزستان ماشین سازی اصفهان ، مفید سپاهان ، اکسین صنعت ، ماشین سازی شمال هستند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢٢ - محمد توکلی

کارگاه مرکزی :

Wednesday, September 13, 2006

همه چیز در مورد,

 تعمیر و نگهداری ماشینهای حساس و تجهیزات مختلف در صنایع  پتروشیمی :

 

کارگاه مرکزی :

کارگاه مرکزی شامل بخش های مختلفی است از جمله تراشکاری و کارگاه مبدل و پمپ شاپ و ولو شاپ و جوشکاری و جت ماشین .

که برای آشنایی این کارگاهها و کارهایی که انجام می دهند نگاهی اجمالی به هر یک می اندازیم :

* کارگاه شیرهای صنعتی (ولوشاپ)  :تعمیر و نگهداری انواع شیرهای صنعتی مورد استفاده در یر عهده این شرکت است .

شیر وسیله است که برای مهار کردن جریان و فشار مایعات و گازها به کار برده می شود .

وظایف اصلی شیر های صنعتی در موارد زیر خلاصه می گردد :

(1قطع و وصل کردن کامل جریان مایعات و گازها

(2تنظیم و منترل مقدار جریان مایع یا گازها در لوله

(3تنظیم مقدارفشار مایعات و گازها در دستگاه های مختلف و ایمن نگه داشتن آنها

(4جلوگیری از برگشت مایعات و گازهای عبور کرده

بنابراین شیرها به 2 دسته تقسیم می شوند :

(1آنهایی که برای قطع و وصل کامل جریان استفاده می شوند . (Shut off Valve)

(2شیرهایی که برای کنترل جریان به کار برده می شوند که دستی یا خودکار می باشند. CONTOROL  VALVE

تراشکاری برای ساخت قطعات مختلف  و ترمیم قطعات آسیب دیده مورد استفاده قرار می گیرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٦/٢٢ - محمد توکلی